Zvyšovanie kondície


Pri tréningoch na zvyšovanie kondície sa venujeme zvyšovaniu vitálnej kapacity pľúc, lepšiemu využívaniu živín svalmi a nárastu aktívnej svalovej hmoty. Tréningy v sebe spájajú princípy redukcie nadbytočného telesného tuku a rast funkčných svalov, čo má za následok zvýšenie celkovej výkonnosti organizmu. Pri prvotnom stretnutí sa vytýči cieľ prípadne sa zameriame pri zostavení plánu na špecifické požiadavky klienta, ako sú napríklad príprava na lyžiarsku sezónu alebo iné. Na začiatku spolupráce sa zmeria momentálna kondícia pomocou orientačnej Ruffierovej skúšky, ktorá určuje funkčný stav kardiovaskulárneho systému a pripravenosť organizmu na zaťaženie. Je ideálnym ukazovateľom v akých tepových frekvenciách sa môžeme pri tréningoch pohybovať, aby bolo cvičenie bezpečné a efektívne.